CRON

st.
12

prawidłową komendą do wykonania pliku php jest
/usr/bin/php /home/nazwa_konta/ścieżka_do_pliku
/usr/bin/lynx http://link_do_pliku_który_ma_być_uruchomiany (uzywam tej)

dla widoku standardowego wybieramy odpowiednie wpisy, w widoku Unix bedzoe to wpis */5 * * * * i odpowiednia komenda.

Ciekawe linki dotyczace CRONa
home.pl/pomoc/funkcje/cgi/cron