[MySql] Zmian kolejności kolumn w tabeli

kw.
16

ALTER TABLE tabela MODIFY nazwisko VARCHAR(32) not null AFTER imie

Wyjaśnienie:
Z tabeli "tabela" przenies "nazwisko" + atrybuty na pozycję po "imie"-niu
Wraz ze zmianą kolejności kolumn w tabeli zmienia się kolejność danych wprowadzonych już wcześniej do tych kolumn.