Tworzenie polskiej daty w PHP

paź.
1

Dziś chciałbym opublikować prosty skrypt dzięki któremu wyświetlimy polską aktualną datę wraz z nazwą dnia.


// zapis do tablicy nazw polskich miesięcy
$miesiac[1] = 'styczeń';
$miesiac[2] = 'luty';
$miesiac[3] = 'marzec';
$miesiac[4] = 'kwiecień';
$miesiac[5] = 'maj';
$miesiac[6] = 'czerwiec';
$miesiac[7] = 'lipiec';
$miesiac[8] = 'sierpień';
$miesiac[9] = 'wrzesień';
$miesiac[10] = 'październik';
$miesiac[11] = 'listopad';
$miesiac[12] = 'grudzień';


// zapis do tablicy nazw polskich dni tygodnia
$dzien[1] = 'Poniedziałek';
$dzien[2] = 'Wtorek';
$dzien[3] = 'Środa';
$dzien[4] = 'Czwartek';
$dzien[5] = 'Piatek';
$dzien[6] = 'Sobota';
$dzien[7] = 'Niedziela';


// wyświetlanie daty
echo '

'.date("d", time()).'

';
echo '

'.$miesiac[date("m", time())].'

';
echo '

'.$dzien[date("w")].'

';
echo '

'.date("Y", time()).'

';