[PHP] Jak odczytać kilka znaków od końca ciągu

st.
24

Ostatnio spotkałem się z problemem odczytania kilku znaków na końcu ciągu. Zadanie nie wydaje się trudne dla osób, które znają odpowiednią funkcję. Ja niestety nie znałem. Pomógł mi M@ster... podesłał link, do php.net gdzie była odpowiedz na mój problem. Poniżej przedstawiam rozwiązania, które mogą się komuś kiedyś przydać.


echo substr("abcdef", -1); // returns "f"
echo substr("abcdef", -2); // returns "ef"
echo substr("abcdef", -3, 1); // returns "d"
echo substr("abcdef", 0, -1); // returns "abcde"
echo substr("abcdef", 2, -1); // returns "cde"
echo substr("abcdef", 4, -4); // returns ""
echo substr("abcdef", -3, -1); // returns "de"
echo substr('abcdef', 1); // bcdef
echo substr('abcdef', 1, 3); // bcd
echo substr('abcdef', 0, 4); // abcd
echo substr('abcdef', 0, 8); // abcdef
echo substr('abcdef', -1, 1); // f
---------------------------
$string = 'abcdef';
echo $string[0]; // a
echo $string[3]; // d
echo $string[strlen($string)-1]; // f